ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

ΗΛΙΚΙΑ ΟΔΗΓΟΥ:
Το ελάχιστο όριο ηλικίας είναι 23 χρόνια. Για αυτοκίνητα άνω των 2000cc το ελάχιστο όριο είναι τα 31 χρόνια.

ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΕΩΣ:
Ο οδηγός πρέπει να κατέχει άδεια τουλάχιστον επί ένα χρόνο.

ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ:
Μία ημέρα (24 ώρες). Μετά την πάροδο 29 λεπτών από την ολοκλήρωση της 24ωρης ενοικίασης, θα επιβάλλεται επιπλέον χρέωση μίας ημέρας.

ΠΡΟΣΤΙΜΑ:
Όλα τα πρόστιμα και διοικητικές ποινές επιβαρύνουν τον ενοικιαστή.

ΕΓΓΥΗΣΗ:
Το προϋπολογιζόμενο κόστος της μίσθωσης, προκαταβάλλεται με ελάχιστη χρέωση 500€ με πιστωτική κάρτα.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ:
Οι ενοικιαστές των αυτοκινήτων της Intrarent είναι ασφαλισμένοι έναντι πυρκαγιάς και τρίτων για θάνατο και σωματικές βλάβες.

ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΕΥΘΥΝΗΣ (CDW – SCDW):
Ο ενοικιαστής μπορεί να περιορίσει την ευθύνη του για τη νόμιμη συμμετοχή του σε κάθε ζημιά του αυτοκινήτου: Στα 750€ καταβάλλοντας το ποσό των 12€ ανά ημέρα ενοικίασης για τις κατηγορίες Α, Β, C, στα 900€, καταβάλλοντας το ποσό των 15€ ανά ημέρα ενοικίασης για τις κατηγορίες D, E, H, Κ, L, I, R, T, U, W, Z, στα 1250€ καταβάλλοντας το ποσό των 23€ ανά ημέρα ενοικίασης για τις κατηγορίες G, V, Y, YL, P1, P5, στα 1300€ για την κατηγορία Ρ9 καταβάλλοντας το ποσό των 44€ ανά ημέρα ενοικίασης, υπό την προϋπόθεση ότι η ζημιά δεν οφείλεται σε παράβαση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας. Ο Ενοικιαστής μπορεί να μειώσει ακόμα περισσότερο το ποσοστό συμμετοχής του στις απαλλαγές: στα 90€ για τις κατηγορίες A, B, C, καταβάλλοντας επιπρόσθετα το ποσό των 7€ ανά ημέρα ενοικίασης, στα 175€ για τις κατηγορίες D, E, H, Κ, L, I, R, T, U, W, Z, καταβάλλοντας επιπρόσθετα το ποσό των 9€ ανά ημέρα ενοικίασης και στα 275€ για τις κατηγορίες G, V, Y, YL, P1, P5, καταβάλλοντας επιπρόσθετα το ποσό των 15€ ανά ημέρα ενοικίασης και στα 350€ για την κατηγορία Ρ9 καταβάλλοντας επιπρόσθετα το ποσό των 29€ ανά ημέρα ενοικίασης (SCDW).

ΚΑΛΥΨΗ ΚΛΟΠΗΣ (ΤΡ):
Ο Ενοικιαστής απαλλάσσεται από την ευθύνη για κλοπή αυτοκινήτου, εφόσον δεχθεί τους σχετικούς όρους του συμβολαίου με την υπογραφή του και καταβάλλει ημερησίως το ποσό των 6€ για τις κατηγορίες Α, Β, C, 9€ για τις κατηγορίες D, E, H, Κ, L, I, R, T, U, W, Z, €12 για τις κατηγορίες G, V, Y, YL, P1, P5 και 18€ για την κατηγορία Ρ9.

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΔΗΓΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΒΑΙΝΟΝΤΩΝ (ΡΑΙ):
Προσφέρεται έναντι 6€ την ημέρα και καλύπτει: Αποζημίωση σε περίπτωση θανάτου, Ολικής / Μερικής ανικανότητας έως €70,000 για τον οδηγό και έως 17,600€ για κάθε επιβάτη και για νοσήλια 1,500€. Ανώτατο όριο αποζημίωσης για κάθε ατύχημα 88,000€.

ΕΞΟΔΑ ΦΑΚΕΛΟΥ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ:
Ο οδηγός χρεώνεται 15€ σε περίπτωση ατυχήματος, υπαιτιότητάς του. Το ποσό αυτό δεν επιστρέφεται.

ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΓΙΑ ΔΕΥΤΕΡΟ ΟΔΗΓΟ:
3€ ημερησίως με μέγιστο κόστος τα 60€.

ΦΟΡΟΙ:
Φ.Π.Α. πληρώνεται από τον μισθωτή.

ΧΡΕΩΣΗ ΓΙΑ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΣΤΟ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ: 
Η χρέωση για το αεροδρόμιο Αθηνών «ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ», είναι 25€ σε ώρες γραφείου.

ΧΡΕΩΣΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ:
18€ + Φ.Π.Α.

ΠΑΙΔΙΚΑ ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ:
Διατίθενται μόνο μετά από κράτηση και με χρέωση 3€ ημερησίως και μέγιστο όριο χρέωσης τα 30€.

ΣΧΑΡΑ ΟΡΟΦΗΣ:
5€ ημερησίως και μέγιστο όριο χρέωσης τα 50€.

ΑΛΥΣΙΔΕΣ ΧΙΟΝΙΟΥ:
Διατίθενται μόνο μετά από κράτηση και με χρέωση 5€ ημερησίως και μέγιστο όριο χρέωσης τα 50€.

GPS (δορυφορικός πλοηγός):
Διατίθενται μόνο μετά από κράτηση και με χρέωση 2€ ημερησίως και μέγιστο όριο χρέωσης τα 50€.

ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΥΠΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ:
Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει τον τύπο του αυτοκινήτου σε ειδικές περιπτώσεις.

ΠΑΡΑΛΑΒΗ-ΠΑΡΑΔΟΣΗ:
Η παραλαβή / παράδοση χρεώνονται με επιπλέον χρέωση κατόπιν συνεννόησης.

ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΕΚΤΟΣ ΣΥΝΟΡΩΝ:
Μόνο με προηγούμενη έγγραφη έγκριση της Intrarent.

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕ ΠΛΟΙΟ:
Μόνο με προηγούμενη έγγραφη έγκριση της Intrarent.

ΑΚΥΡΩΣΕΙΣ: 
Ακυρώσεις κρατήσεων γίνονται μόνο γραπτώς. Σε ακύρωση κράτησης 30 ημέρες πριν την ημερομηνία παραλαβής υπάρχει χρέωση 20% του ποσού.(15 ημέρες πριν 30%, 7 ημέρες πριν 50%, 1 ημέρες πριν 100% και Non Show 100%)

Σε περίπτωση επιστροφής του αυτοκινήτου νωρίτερα από την ημερομηνία που εμφανίζεται στην κράτηση δεν θα υπάρξει επιστροφή χρημάτων.